Kvalitetsansvarig

För alla byggnadsåtgärder som kräver bygganmälan skall sedan 1 juli 1995 en kvalitetsansvarig utses av byggherren. Kommunen skall godkänna den kvalitetsansvarige.

Vid bygganmälan inlämnad efter den 1 jan 2005 ska en byggfelsförsäkring tecknas. Om entreprenör utför arbete för annans räkning ska dessutom ett färdigställandeskydd tecknas.
Kommunen avgör vilka undantag som får ske.

Ny konsumenttjänstlag gäller också för alla entreprenadtjänster som har ingåtts efter den 1 jan 2005.

Som kvalitetsansvarig upprättar jag kontrollplan (för eller) tillsammans med byggherren.  
Sedan skall jag se till att beslutad kontrollplan efterlevs samt närvara vid byggsamråd, besiktningar och andra kontroller.
Vissa besiktningar utför jag själv.
Egenkontroller enligt min kontrollplan som utförs av respektive entreprenör skall överlämnas till mig innan slutbevis kan sökas.

Helge Johansson är kvalitetsansvarig enligt PBL, och har riksbehörighet.
Vilket innebär att jag har den erfarenhet som behövs att utföra de uppdrag som PBL (plan och bygglagen) kräver.

Nytt!!!    Kontrollansvarig

Den 2:a maj 2011 har en ny (PBL) plan-och bygglag trätt i kraft.
Vid ansökan om bygglov skall även föreslås vem eller vilka som skall vara kontrollansvarig.
Enligt den likaså nya (PBF) plan-och byggförordningen anges vid vilka undantag som (KA) kontrollansvarig inte behövs.
Se även boverkets  hemsida. www.boverket.se

Startsida Arkitektritningar
Konstruktioner
Branddokument
Kontrollansvarig
Konsultationer
Om oss

info@hj-byggconsult.se

Besökare:

click tracking
   
Helge Johansson    &    Håkan Fallqvist
HJ-ByggConsult Industrivägen 3 473 31 Henån   
Telefon: 0304-59520    Mail: Info@hj-byggconsult.se