Byggledning

När ni behöver hjälp med hela kedjan ända från ritning till färdig byggnad.
Det kan vara allt från utförande av projekthandlingar för upphandling av entreprenörer till utvärdering av offerter, anbud och liknande.

Vi hjälper också till med kontakter med myndigheter eller kontakter med andra konsulter.
Vi kan även vara bollplank till dina idéer.

Energiberäkningar

Enligt BBR -boverkets byggregler, får specifika energianvändningen i en bostad i vårt område högst uppgå till 110 kWh per kvm golvarea och år.
Här inräknas inte hushållsel.
Vi utför energiberäkningar till varje bostad för att kunna uppfylla detta krav.

Enligt BBR 16 gäller numera max 55 kwh per kwm golvarea och år för bostad i vårt område.

Startsida Arkitektritningar
Konstruktioner
Branddokument
Kontrollansvarig
Konsultationer
Om oss

info@hj-byggconsult.se

Besökare:

click tracking
   


Helge Johansson    &    Håkan Fallqvist
HJ-ByggConsult Industrivägen 3  473 31 Henån   
Telefon: 0304-59520    Mail: Info@hj-byggconsult.se