Branddokumentationer

Vid tillstånd om bygglov kan kommunen genom räddningstjänsten bestämma om en byggnad behöver branddokumentation.
Även kontrollsansvarig kan i sin kontrollplan ange att detta behövs.

En branddokumentation kan se ut på flera olika sätt men skall utformas enligt (BBR)
Boverkets byggregler.
Vi utför dessa dokumentationer för alla typer av byggnader.
Utrymmningsplan 


Startsida Arkitektritningar
Konstruktioner
Branddokument
Kontrollansvarig
Konsultationer
Om oss

info@hj-byggconsult.se

Besökare:

click tracking
   


Helge Johansson    &    Håkan Fallqvist
HJ-ByggConsult Industrivägen 3  473 31 Henån   
Telefon: 0304-59520    Mail: info@hj-byggconsult.se